Έχοντας στη διάθεσή μας σημαντικό Ιστορικό Τιμών είμαστε σε θέση να προσφέρουμε καταστάσεις προσαρμοσμένες σε ειδικές ανάγκες. 

Δείγματα :
Ετήσια Κατάσταση ΧΑΚ
Μηνιαία Κατάσταση ΧΑΑ
Παράγωγα

Για την ανάγνωση των παραπάνω αρχείων , είναι απαραίτητο το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader, αν δεν το έχετε εγκαταστήσει κάντε click  στο ακόλουθο εικονίδιο.

Acrobat Reader