Η trαdewind Ltd είναι σε θέση να προσφέρει Ενδο-Συνεδριακά Ιστορικά δεδομένα Συναλλάγματος καθώς επίσης και Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης και Δεικτών.

Υπάρχουν διαθέσιμα Ιστορικά δεδομένων για αρκετά χρόνια και προσφέρονται σε μορφή απλού κειμένου (ASCII).

Το αρχείο θα αποστέλλεται σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Παραγγελίες για παραλαβή δείγματος του αρχείου που θα αποστέλλεται, γίνονται αποδεκτές στη διεύθυνση [email protected]
               

Κατάλογος με τα Διαθέσιμα Προϊόντα

Spot Interbank
 F/X Rates

Διαθέσιμα 
Δεδομένα Από

Τιμή*

Euro/Dollar

Ιανουάριο 95 50 Ευρώ ανά τετράμηνο ή 500 Ευρώ για όλα τα δεδομένα

British Pound/Dollar

Ιανουάριο 95 50 Ευρώ ανά τετράμηνο ή 500 Ευρώ για όλα τα δεδομένα

Dollar/Yen

Ιανουάριο 95 50 Ευρώ ανά τετράμηνο ή 500 Ευρώ για όλα τα δεδομένα

Dollar/Swiss Franc

Ιούνιο 95
50 Ευρώ ανά τετράμηνο ή 500 Ευρώ για όλα τα δεδομένα

Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Futures)

      

LIFFE FTSE100 Index

Σεπτέμβριο 98 50 Ευρώ ανά τετράμηνο 

LIFFE Long Gilt

Σεπτέμβριο 98 50 Ευρώ ανά τετράμηνο 

Eurex Euro Bund

Σεπτέμβριο 98 50 Ευρώ ανά τετράμηνο 

Eurex Dax

Σεπτέμβριο 98 50 Ευρώ ανά τετράμηνο 

CME S&P 500

Σεπτέμβριο 98 50 Ευρώ ανά τετράμηνο 

CBoT US T-Bonds

Σεπτέμβριο 98 50 Ευρώ ανά τετράμηνο 

               

 

Cash Stock Indices

  
    

FTSE 100 Index

Ιανουάριο 95 50 Ευρώ ανά τετράμηνο 

Dow Jones Industrials

Ιανουάριο 95 50 Ευρώ ανά τετράμηνο 

The S&P 500 Index

Ιανουάριο 95 50 Ευρώ ανά τετράμηνο 

          

* Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν το νόμιμο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας