Τα δεδομένα Θεμελιώδους Ανάλυσης μαζί με τις ανακοινώσεις Οικονομικών Αποτελεσμάτων των Εταιρειών, αποστέλλονται στους συνδρομητές περιοδικά. Διαθέσιμες περίοδοι είναι 15νθήμερο, μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία, ετήσια.

Όλα τα δεδομένα είναι οργανωμένα σε βάση δεδομένων για γρήγορη και εύκολη ανεύρεση στοιχείων και αριθμών.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας στείλουμε δείγμα της εφαρμογής.